OSOBNÉ AUTOMOBILY[ reset ]

 • Kategória:
 • Značka:
 • Model:
 • Výkon:
 • Rok výroby:
 • Počet kilometrov:
 • Cena:
 • Stav vozidla:
 • Aktuálny počet inzerátov:
Rozšírené hľadanie

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Karoséria
 • Pohon
 • Prevodovka
 • Farba
 • Metalíza

MOTORIZÁCIA

 • Generácia
 • Verzia
 • Motor
 • Palivo
 • S preplňovaním

DETAILY

 • Servisná knižka
 • Havarované
 • Kúpené
 • Odpočet DPH
 • Pokračovanie leasingu

LOKALITA

 • Krajina:
 • Kraj:
 • Okres:
 • Mesto:

UŽÍVATEĽ

 • Id užívateľa
Zavrieť

VYHĽADÁVANIE

Hľadať:

POSLEDNE VIDENÉ

 • Žiadne inzeráty

Všeobecné podmienky inzercie a obchodné podmienky na serveri „bazarovky.sk”

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky (predávajúcim) a stranou dopytu (kupujúcim), nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 2. Prevádzkovateľ portálu „bazarovky.sk“ nenesie zodpovednosť za: obsah uverejnených inzerátov, fotografií, údajov o predávajúcom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie týchto údajov tretími stranami.
 3. Poskytnuté alebo nadobudnuté údaje o používateľoch použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona. 
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu „bazarovky.sk“ bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov.
 5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením inzercie na webovej stránke „bazarovky.sk“.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné právne a ani iné vady tovaru uvedeného v inzercii a ani za plnenie príslušnej zmluvnej strany, ktorá je zaviazaná dodať alebo odobrať tovar uvedený v inzercii.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto všeobecných podmienok. Aktuálne znenie je zverejnené na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého je platné. Nadobudnutím platnosti nových všeobecných podmienok strácajú platnosť pôvodné všeobecné podmienky.

Podmienky inzerovania:

 1. Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.
 2. Predajca je fyzická alebo právnická osoba, využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti.
 3. Inzerent (súkromný inzerent aj predajca) sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať pomocou online registračného formulára na portáli „bazarovky.sk“, na základe čoho mu je služba ihneď sprístupnená. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
 4. Ak inzercia obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá výlučne inzerent v plnom rozsahu.
 5. Inzerent je pri pridávaní inzercie povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a predajcov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.
 6. Inzerent môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR.
 7. Inzerent musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto!), ktoré porušuje vyššie uvedené pravidlá. 

Osobitné zákazy:

 1. Je zakázané vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podvodu kupujúceho.
 2. Je zakázané vytvárať duplicitné registrácie.
 3. Je zakázané vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním, alebo porušujú zákony Slovenskej republiky.
 4. Je zakázané zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel.číslo), dané prístupy budú bez upozornenia zmazané.
 5. Je zakázané vkladať akúkoľvek komerčnú inzerciu a propagáciu do textov a popisov inzerátov.
 6. Je zakázané upravovať fotografie zvýrazňovaním, orámovaním, alebo inak, za účelom zvýraznenia, či zvýhodnenia inzerátu. 
 7. Je zakázané mazať a znovu pridávať inzerát za účelom jeho umiestňovania na najnovších pozíciách (je možné tak urobiť najskôr po 10 dňoch od podania inzerátu).

Súhlasom so všeobecnými podmienkami zároveň potvrdzujete, že môžeme údaje Vami poskytnuté použiť na spracovanie objednávok, na poskytovanie našich služieb, na komunikáciu s Vami a (v súlade s platnými zákonmi) na informovanie o novinkách, alebo našich špeciálnych ponukách.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.05.2011